ป้ายกำกับ :

สายสตูล–ท่าเรือเจ๊ะบิลัง

วิ่งฉิว ทล.4051 สาย ‘สตูล–ท่าเรือเจ๊ะบิลัง’ หนุนท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอันดามัน

‘ทางหลวง’ เดินหน้าขยายถนน 4 เลน ทล.4051 สายสตูล–ท่าเรือเจ๊ะบิลัง แล้วเสร็จ เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่ง ส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจ หนุนการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอันดามัน

เพิ่มเพื่อน