ป้ายกำกับ :

สารขัณฑ์

'จตุพร' รู้แล้ว ที่มาเงิน 5.6 แสนล้าน ประเทศสารขัณฑ์ แจกกระตุ้นทุนรายใหญ่ เร็วกว่าที่คิดมาเดือนพ.ย.

รู้แล้วที่มาเงิน 5.6 แสนล. “จตุพร” ประเมินความน่าจะเป็น คาดลอกแบบปั้น ศก.ดิจิทัลจาก ปท.สารขัณฑ์ เชื่อรัฐทำสัญญาจ

เพิ่มเพื่อน