ป้ายกำกับ :

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

เปลี่ยนเศษอาหาร สู่ปุ๋ยสูตรเด็ดในแปลงผัก กับโครงการพัฒนาเมืองฯ

ทราบกันหรือไม่? ว่าอาหารเหลือทิ้งจากจานของเรา กลายเป็นขยะจำนวนมหาศาล คิดเป็น 64% ของขยะทั้งหมด และแน่นอนว่า เมื่อเน่าเสียจะสร้างมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

“รถพยาบาลฉุกเฉินอัจฉริยะ” เพิ่มวินาทีชีวิต ต่อลมหายใจคนห่างไกล

คำกล่าวที่ว่า “ความแน่นอน คือสิ่งที่ไม่แน่นอน” ใช้ได้จริงกับวินาทีแห่งชีวิต และแม้จะไม่ได้ประมาท ก็ไม่มีใครคาดการณ์ได้ว่า เหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อใด ขณะที่การเข้าถึงการรับบริการสาธารณสุข

เพิ่มเพื่อน