ป้ายกำกับ :

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

สำนักงาน กขค. ตัวแทนไทยประชุมกฎหมายแข่งขันทางการค้าบนเวทีโลก เสริมแกร่ง สร้างความเข้มแข็งให้การแข่งขันทางการค้าไทยมีมาตรฐานสากล

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.) เข้าร่วมการประชุมในฐานะคณะผู้แทนประเทศไทย กลุ่มผู้เชี่ยวชาญระหว่างรัฐบาลด้านกฎหมายและนโยบายการแข่งขันทางการค้า

ดีลใหญ่!! ผู้ขอรวมธุรกิจรุดแจงข้อมูลให้สำนักงาน กขค.

นายธีรวัฒน์ ทิพย์รัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลการรวมธุรกิจ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สำนักงาน กขค.) เปิดเผยว่า

การเติบโตของ Digital platform และพฤติกรรมในตลาดที่ขาดการแข่งขัน

การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของธุรกิจแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital platform) เช่น ทั้งการขายของออนไลน์ การส่งอาหารถึงที่ และการจองที่พักโรงแรม

เพิ่มเพื่อน