ป้ายกำกับ :

สำนักงานบริหารเวชภัณฑ์แห่งชาติจีน

จีนอนุมัติใช้ฉุกเฉิน 'ยารักษาโควิด' พัฒนาเองชนิดแรก

จีนอนุมัติการใช้งานแบบฉุกเฉินสำหรับยารักษาโควิด-19 ที่พัฒนาโดยสถาบันของจีน หลังจากผลการทดลองทางคลินิกให้ประสิทธิภาพสูงในการลดการรักษาในโรงพยาบาลและการเสียชีวิตในกลุ่มผู้ป่วยความเสี่ยงสูง

เพิ่มเพื่อน