ป้ายกำกับ :

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

“RSP Innovation Award 2023”ชูงานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ระดับภาค สู่สุดยอดนวัตกรรมระดับประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค จัด “การประกวดผลงานนวัตกรรม ระดับประเทศ RSP INNOVATION AWARDS 2023” (อาร์เอสพี อินโนเวชั่น อะวอร์ด 2023)

ก.ท่องเที่ยวชี้ครึ่งปีแรก ต่างชาติเดินทางเข้าไทยเพิ่มขึ้น 5 เท่าเมื่อเทียบกับปีก่อน

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ประเมินเบื้องต้นพบว่าครึ่งปีแรกของปี 66 (ม.ค.-มิ.ย. 66) มีนักท่องเที่ยวต่างชาติกลับเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยประมาณร้อยละ 63.5 เทียบกับช่วงเดียวกัน

เพิ่มเพื่อน