ป้ายกำกับ :

สำมะโนประชากร

เนปาลทำสำมะโนประชากรเปิดหมวดให้กรอก'เพศทางเลือก'

เนปาลสำรวจสำมะโนประชากร โดยเป็นครั้งแรกที่หมวดหมู่ทางเพศเปิดให้กรอกเพศอื่นๆ นอกเหนือจากเพศชายและเพศหญิงด้วย ชุมชน LGBTQ ในเนปาลหวังว่าจะสามารถใช้ข้อมูลประชากรในการเรียกร้องสิทธิมากขึ้น

เพิ่มเพื่อน