ป้ายกำกับ :

สิทธิกองทุนเงินทดแทน

ประกันสังคมมอบ “ชีวิตใหม่” จากสิทธิกองทุนเงินทดแทน

“มากกว่าการบาดเจ็บทางร่างกาย คือ ความรู้สึกทางด้านจิตใจ และการที่ต้องอยู่กับความรู้สึกว่า หมดสิ้นหนทาง เพราะร่างกายที่ไม่เหมือนเดิม ส่งผลให้ไม่สามารถกลับไปทำงาน

เพิ่มเพื่อน