ป้ายกำกับ :

สุชาติ ตันเจริญ

สภาปิดแต่หัววัน 'สุชาติ' สั่งเลื่อนลงมติผลศึกษาขุดคลองไทยฯ

ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาฯ คนที่สอง ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้พิจารณารายงานผลการพิจารณาศึกษาการขุดคลองไทและการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

'ไพบูลย์' เปิดข้อมูลรัฐบาลประชุมออกเสียงมากกว่าฝ่ายค้าน แนะ 'สุชาติ' ให้เวลาแสดงตนมากขึ้น

“ไพบูลย์” โวย “สุชาติ” ให้เวลาแสดงตนน้อย องค์ประชุมสภาล่ม กางหลักฐานข้อมูลซีกรัฐบาลมาประชุมออกเสียงมากกว่าฝ่ายค้าน

สภาล่ม 'สุชาติ' ชิงปิด-บอกองค์ประชุมไม่ครบ ช่วงโหวตร่างพรบ.อนุญาโตตุลาการ

ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาฯ ที่มีนายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาฯ คนที่หนึ่ง ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม วาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่…)

'สุชาติ' วอนนายกฯเร่งแก้ปัญหา โรงงานอุตสาหกรรม ลอบทิ้งกากสารพิษ 'แปดริ้ว'

นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร และ ส.ส.ฉะเชิงเทรา พรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยว่า หลังจากที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่หมู่ 6

'สุชาติ' ชิงปิดประชุมหนี 'สภาล่ม' เลื่อนลงมติร่างกฎหมาย 'ล้างมรดกบาป คสช.'

ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ยกเลิกประกาศและคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)และคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย

ชิงปิดประชุมสภา รักษาภาพ ส.ส.สันหลังยาว

พลันมีประกาศพระราชกฤษฎีกาเปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 2 เปิดฉากประเดิมด้วยนัดประชุมสภา สแกนระเบียบวาระการประชุมยาวเป็นหางว่าว

เพิ่มเพื่อน