ป้ายกำกับ :

สแกนต้นไม้โดยรังสีแกมมา

เอกซเรย์สุขภาพต้นไม้ใหญ่ อนุรักษ์พื้นที่สีเขียว

ต้นไม้ที่มีอายุเก่าแก่และมีขนาดใหญ่โต มีบทบาทสำคัญในการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยิ่งไม้ใหญ่มากเท่าไหร่ก็ยิ่งสามารถเก็กกับคาร์บอนไว้ได้มากขึ้นเท่านั้น  โดยเฉพาะต้นไม้ในเมืองที่เขียวขจีทำหน้าลดอุณหภูมิของมหานครให้เย็นลง อย่างไรก็ตาม ไม้ใหญ่ที่ยืนต้นเด่นเป็นสง่า

เพิ่มเพื่อน