ป้ายกำกับ :

ส่งมอบหีบเลือกตั้ง

กทม.คึกคัก ส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งกระจายทั่วทุกหน่วยตั้งแต่เช้าตรู่

พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยการส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้ง

เพิ่มเพื่อน