ป้ายกำกับ :

.ส.ทิพานัน ศิริชนะ

รัฐบาลรับทราบผลประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่ 27

ครม.รับทราบรายงานผลการประชุม รมต.แรงงานอาเซียน ครั้งที่ 27 เดินหน้าฟื้นฟูแรงงานหลังโควิด พร้อมเห็นชอบรับรองเอกสาร 2 ฉบับ

เพิ่มเพื่อน