ป้ายกำกับ :

หน่วยแพทย์พระราชทานจุฬาภรณ์

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงออกหน่วยช่วยเหลือประชาชนและสัตว์ที่สงขลา

ด้วยน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี    กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  ที่ทรงเอาพระทัยใส่ในการดูแลทุกข์สุขของอาณาประชาราษฎร์ และทรงพระวิริยอุตสาหะบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการเพื่อความ

เพิ่มเพื่อน