ป้ายกำกับ :

หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล

OR ร่วมกับ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และพันธมิตร ร่วมแสดงเจตนารมณ์เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติโดยเครือข่ายโครงการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

OR ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมแสดงเจตนารมณ์เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติโดยเครือข่ายโครงการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เพิ่มเพื่อน