ป้ายกำกับ :

หยุดวิกฤติ Learning Loss

มหัศจรรย์แห่งการอ่านหนังสือให้ฟัง! กู้วิกฤต 'เรียนรู้ถดถอย' ในเด็กปฐมวัย

ปลุกกรุงเทพฯ ด้วยมหัศจรรย์แห่งการอ่านหนังสือให้ฟัง!  ยูนิเซฟ สสส.ผนึกกำลังเครือข่ายใช้พลังการอ่าน กู้วิกฤตภาวะการณ์เรียนรู้ถดถอยในเด็กปฐมวัย ปูพรมพัฒนาสมรรถนะทางภาษาให้ครูแกนนำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กทม.50 เขต เจาะโอกาสทองสำคัญในช่วงชีวิตฟันน้ำนม “อ่านให้ฟังทุกวัน” ปักหมุดพลังสมอง EFเด็ก 

สวัสดิการหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัย หยุดวิกฤติ Learning Loss

เชื่อหรือไม่? เด็กไทยจำนวน 1.1 ล้านครัวเรือนไม่มีหนังสือ (นิทาน) ให้อ่านภายในบ้าน นอกจากนั้นยังมีสถิติที่ได้จากการเก็บข้อมูล

เพิ่มเพื่อน