ป้ายกำกับ :

หลักนิติรัฐ

‘นิพิฏฐ์’ เตือนสติอย่ารัก-อย่าเกลียดใคร จนลืมหลักนิติรัฐ ประเทศปกครองโดย กม. มิใช่รัฐบาล

‘นิพิฏฐ์’ บอกนักการเมืองทำผิดก่อนเป็นส.ส. เมื่อถูกจับขณะเป็นส.ส. ไม่ใช่ตายเพราะทำหน้าที่  อย่ารักใครจนลืมหลักนิติรัฐ ประเทศปกครองโดยกฎหมายมิใช่ปกครองโดยรัฐบาล

เพิ่มเพื่อน