ป้ายกำกับ :

หลักหกโมเดล

ผุดไอเดีย!!!สสส.ร่วมลงทุนม.รังสิต ปั้น"หลักหกโมเดล"ฟื้นฟูคุณภาพชีวิต

สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 แต่ละระลอกสร้างผลกระทบโดยตรงกับคนไทยอย่างรุนแรง ทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้คุณภาพชีวิตที่ดีลดลง

เพิ่มเพื่อน