ป้ายกำกับ :

หอศิลป์ทองทวาปี มรภ.สกลนคร

‘อัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นไทย’ เวทีใหญ่พัฒนาศิลปะ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการแสดงนิทรรศการ “อัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นไทย”  ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในเครือมหาวิทยาลัยราชภัฏ 31 แห่ง ปีนี้สามสถาบันราชภัฏในเขตพื้นที่ภาคอีสานเป็นเจ้าภาพร่วมกัน ประกอบด้วย

เพิ่มเพื่อน