ป้ายกำกับ :

หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ศิลปะหลากเทคนิคในศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม 2566

สนับสนุนให้ศิลปินรุ่นใหม่ได้สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพออกเผยแพร่แก่สาธารณชนอย่างต่อเนื่องผ่านนิทรรศการ “ศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2566” ซึ่งหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดนิทรรศการขึ้นเป็นประจำทุกปี ปีนี้ยิ่งใหญ่ขึ้น รวบรวมผลงานศิลปะของนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี

เพิ่มเพื่อน