ป้ายกำกับ :

หอศิลป์อินสนธิ์ วงค์สาม

เปิดงานแสดงศิลปะครั้งสำคัญ 88 ปี การเดินทางชีวิต 'อินสนธิ์ วงค์สาม'

9 ก.ย.2565 – นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดนิทรรศการ “88 ปี การเดินทางของชีวิต อินสนธิ์ วงค์สาม”  โดยมีนายอินสนธิ์  วงค์สาม”  ศิลปินแห่งชาติ  สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) ประจำปี 2542 นายประสพ เรียงเงิน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

เพิ่มเพื่อน