ป้ายกำกับ :

หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่

‘หมอธีระวัฒน์’ เตือนใช้ยาถ่าย-ยาระบายบ่อย เสี่ยงสมองเสื่อม

การใช้ยาระบายชนิดเดี่ยวหรือหลายชนิดร่วมกันเพิ่มความเสี่ยงสมองเสื่อม… รายงานนี้ ตีพิมพ์ในวารสารประสาทวิทยา (Neurology)

เพิ่มเพื่อน