ป้ายกำกับ :

หุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด

หุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิดของ สทป. ผ่านรับรองมาตรฐานกลาโหม พร้อมเดินหน้าผลิต

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ได้เปิดเผยผลงานโครงการวิจัยและพัฒนาด้านหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด ซึ่งเป็น 1 ใน 5 ของเทคโนโลยีเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์เพื่อวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์ทั้งขนาดเล็กและขนาดกลางสนับสนุนภารกิจตรวจค้น พิสูจน์ทราบ เก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด และภารกิจทางด้านความมั่นคงต่าง ๆ

เพิ่มเพื่อน