ป้ายกำกับ :

ห้องสีงาช้าง

นายกฯ หารือทูตสวิสด้านเศรษฐกิจ-สิ่งแวดล้อม-การศึกษา

นายกฯ หารือ เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสฯ ย้ำความสัมพันธ์ทางการทูตที่แน่นแฟ้น พร้อมเพิ่มพูนความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุน สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว

นายกฯ ถกทูตไอร์แลนด์พร้อมพัฒนาความร่วมมือรอบด้าน

นายกฯ หารือเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ กระชับความสัมพันธ์รอบด้าน พร้อมพัฒนาความร่วมมือเพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย

นายกฯ หารือทูตบรูไนชื่นมื่นพร้อมร่วมมือกันในทุกด้าน

นายกฯ หารือเอกอัครราชทูตบรูไน พร้อมส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตร ความมั่นคงทางอาหาร -ท่องเที่ยว รวมถึงประสานความร่วมมือในกรอบอาเซียนและเวทีระหว่างประเทศ

เพิ่มเพื่อน