ป้ายกำกับ :

ห้ามใช้ยาปฏิชีวนะ

องค์กรพิทักษ์สัตว์เรียกร้องเพิ่มเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ และห้ามใช้ยาปฏิชีวนะ ในแผนต้านจุลชีพแห่งชาติ

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก เรียกร้องให้เพิ่มเรื่องสวัสดิภาพสัตว์และการห้ามใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันโรคเข้าสู่แผนปฏิบัติการด้านการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ ฉบับที่ 2

เพิ่มเพื่อน