ป้ายกำกับ :

องค์กรคุณธรรม

5 บุคคลคุณธรรม 'พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู'

16 ส.ค.2566 – นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ปลัด วธ.) กล่าวว่า ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ดำเนินการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) สนับสนุนให้องค์กรมีการยกย่อง

เพิ่มเพื่อน