ป้ายกำกับ :

องค์กรเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ

'ดร.เอ้' ถอดบทเรียนพลุระเบิด ชี้4สาเหตุน่าเป็นห่วง ปลุกลงชื่อตั้ง 'องค์กรเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ'

‘ดร.เอ้’ ถอดบทเรียนพลุระเบิด ชี้4สาเหตุน่าเป็นห่วง โครงสร้างอาคารไม่แข็งแรง ห้องเก็บไม่มีมาตรฐาน ไม่มีระบบดับเพลิง คนงานไม่มีความเชี่ยวชาญ เชิญชวนลงชื่อเสนอกฎหมายตั้ง’องค์กรอิสระเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ’

เพิ่มเพื่อน