ป้ายกำกับ :

องค์การจัดการน้ำเสีย

อจน. จับมือคณะวิศวะ ม.เกษตรฯ จัดการน้ำเสีย มุ่งเน้นด้านวิชาการเพื่อประโยชน์ชุมชน

นายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย และ รองศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ

มทร.รัตนโกสินทร์ ผนึก อจน. ลงนามเพิ่มประสิทธิภาพบัณฑิตเรียนรู้ 'จัดการน้ำเสีย'

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) รัตนโกสินทร์ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)กับองค์การจัดการน้ำเสีย เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์การจัดการน้ำเสียเพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีประสิทธิภาพ

'นิพนธ์' ลุยแก้น้ำเสีย มอบระบบบำบัดใต้สนามฟุตบอล เทศบาลเมืองแพรกษา

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายชีระ วงศบูรณะ

'นิพนธ์' ห่วงน้ำเสียคลองสำโรง ลุยมอบถังดักไขมันลดน้ำเสียตั้งแต่ต้นทาง

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายภูรินทร์ ทิพย์มณี รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา นายธรรัตน์ ตุละธน รองนายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองสำโรง อ.เมือง จ.สงขลา

ชูต้นแบบจัดการน้ำเสีย 'อบต.ลำโพ' นนทบุรี สร้างแหล่งเรียนรู้เพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดไทย

องค์การจัดการน้ำเสีย(อจน.) ร่วมจัดงานประชุมขับเคลื่อน ติดตาม ภารกิจสำคัญ กระทรวงมหาดไทย โดยองค์การจัดการน้ำเสียได้ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานในการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย

เพิ่มเพื่อน