ป้ายกำกับ :

อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

หายใจโล่ง! ฝุ่นพิษจาง เกินมาตรฐานแค่ 5 จังหวัด

ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 27 เมษายน 2566 ณ 07:00 น. สรุปดังนี้ ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศ

เพิ่มเพื่อน