ป้ายกำกับ :

อาการแสตมป์สุราใหม่

เช็กค่าธรรมเนียม-พิกัดภาษีสุราใหม่

“ครม.” ไฟเขียวกฎหมายผลิตสุรา 3 ฉบับ เคาะอัตราค่าธรรมเนียม-พิกัดภาษี-อาการแสตมป์สุราใหม่ ด้านคลังยันไม่กระทบรายได้รัฐ เหตุไม่ได้เป็นการลดอัตราภาษีจากที่จัดเก็บอยู่

เพิ่มเพื่อน