ป้ายกำกับ :

อาคารวัฒนเวช

ประธานศาลรัฐธรรมนูญขอเป็นสะพานบุญชวนร่วมเดิน-วิ่งบริจาคซื้ออุปกรณ์แพทย์

นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ เปิดเผยว่า อาคารวัฒนเวช โรงพยาบาลราชบุรี ซึ่งเป็นศูนย์เชี่ยวชาญโรคของภาคตะวันออก อาทิ ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด

เพิ่มเพื่อน