ป้ายกำกับ :

อาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่)

‘ในหลวง’ ทรงเปิดอาคารศาลอุทธรณ์ภาค ๘-อาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค ๘  และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดอาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่)

เพิ่มเพื่อน