ป้ายกำกับ :

อารี จำปากลาย

ผลกระทบ‘แม่แรงงานย้ายถิ่น’ ปัญหาที่รอแก้!

การพัฒนาอุตสาหกรรมของโลก   ทำให้เกิดความต้องการแรงงานและการย้ายถิ่นระหว่างประเทศจำนวนมาก ในประเทศไทยมีทั้งอพยพจากชนบทเพื่อเข้ามาเป็นแรงงานในเมืองใหญ่  และเดินทางจากประเทศไทยไปยังต่างประเทศ ซึ่งให้ค่าตอบแทนที่สูงกว่า เพื่อต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

เพิ่มเพื่อน