ป้ายกำกับ :

อาหารสัตว์เลี้ยง

พาณิชย์เผยอาหารสัตว์เลี้ยงมีโอกาสส่งออกฟิลิปปินส์

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เผย“อาหารสัตว์เลี้ยง”มีโอกาสขยายตลาดส่งออกฟิลิปปินส์ หลังชาวฟิลิปปินส์นิยมเลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้น แนะคุมเข้มคุณภาพ มาตรฐาน พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดึงดูด และร่วมมือกับคู่ค้าในการทำตลาดต่อเนื่อง เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างการจดจำ

เพิ่มเพื่อน