ป้ายกำกับ :

อาหารเช้า

‘กินเร็วตั้งแต่เช้า…ตายช้า’ อาจารย์หมอ ยกสื่อนอกรายงานผลการศึกษา

คณะผู้วิจัย ทั้งสองกลุ่มต่าง ก็ให้ข้อสรุปในทิศทางคล้ายกัน คือเริ่มกินตั้งแต่เช้า หรือ อย่างดมื้อเช้า และจำกัดระยะเวลาของการกินอยู่ในช่วง 5 ถึง10 ชั่วโมงแรก

เพิ่มเพื่อน