ป้ายกำกับ :

อำเภอสวี

เปิดใช้แล้วถนนเลียบชายฝั่งบ้านท้องเกร็ง จ.ชุมพรหนุนท่องเที่ยวภาคใต้

กรมทางหลวงชนบท เปิดใช้ถนนเลียบชายฝั่งบ้านท้องเกร็ง จ.ชุมพร ยกระดับงานทาง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทย

เพิ่มเพื่อน