ป้ายกำกับ :

อุณหภูมิโลก

สัญญาณเตือน จากทะเลสาบขนาดใหญ่ครึ่งโลก

อุณหภูมิโลกที่สูงขึ้น บวกกับการใช้น้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคเกินความจำเป็นของมนุษย์ เป็นสาเหตุสำคัญ ที่ทำให้ทะเลสาบและอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่กว่าครึ่งหนึ่งของโลก ลดลงจนถึงขั้นวิกฤต

เพิ่มเพื่อน