ป้ายกำกับ :

อุตสาหกรรมสมุนไพร

กรมแผนไทยคาดปี66 มูลค่าบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรในประเทศเพิ่ม5หมื่นล้าน

นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า การขยายตัวของตลาดสมุนไพรสอดคล้องกับนโยบายที่ชัดเจนของประเทศในการส่งเสริมอุตสาหกรรมสมุนไพร ที่นำเอาจุดเด่นของประเทศ     ที่เป็นแหล่งพันธุกรรมสำคัญของโลกโดยเฉพาะพืชสมุนไพร

เพิ่มเพื่อน