ป้ายกำกับ :

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ

เริ่มแผนแม่บทพัฒนา’เมืองศรีเทพ’มรดกโลก

ผลจากการที่เมืองโบราณศรีเทพ ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม  เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 ด้วยคุณค่าที่โดดเด่นจากรูปแบบของผังเมือง สถาปัตยกรรม และรูปแบบศิลปกรรม เป็นตัวแทนของการผสมผสานระหว่างศาสนาพุทธแบบเถรวาท

‘เมืองโบราณศรีเทพ’มรดกโลกวัฒนธรรมแห่งใหม่

นับตั้งแต่แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกเมื่อปี 2535 ประเทศไทยว่างเว้นจากการมีมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่มายาวนานกว่า 30  จนกระทั่งในเวทีการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก สมัยสามัญ ครั้งที่ 45 ณ กรุงริยาด ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เมื่อเช้าวันที่ 19 กันยายน 2566 

เฮลั่น! ยูเนสโกขึ้นทะเบียน 'เมืองโบราณศรีเทพ' มรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่

พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก เป็นประธานแถลงข่าวการประกาศขึ้นทะเบียนเมืองโบราณศรีเทพ เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม

เพิ่มเพื่อน