ป้ายกำกับ :

อุทยานวิทยาศาสตร์และสถาบันการศึกษา

รัฐบาลเคาะ 5 องค์ประกอบดันระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค

ครม.เห็นชอบแผนขับเคลื่อนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ หวังกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ และเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่บริเวณชายแดน

เพิ่มเพื่อน