ป้ายกำกับ :

อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ

สง่างามพระบรมรูปในหลวง ร.9 อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้างพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อถวายเป็นพระราชานุสรณ์ และน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ

นายกฯ เชิญชวนพสกนิกรเฝ้ารับเสด็จ 'ในหลวง-ราชินี'

นายกฯ เชิญชวนประชาชนเฝ้าฯ รับเสด็จในหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 9

ปลื้มปีติรับเสด็จ ทรงวางศิลาฤกษ์พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อหลวงรัชกาลที่9

“ในหลวง-พระราชินี” เสด็จฯ ไปทรงวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อหลวงรัชกาลที่ 9 หัวใจอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ

‘ในหลวง’ ทรงวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.9

ในหลวง ทรงวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.9  หัวใจอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ ปชช.ทั่วทุกสารทิศเฝ้าฯ รับเสด็จเนืองแน่น

เพิ่มเพื่อน