ป้ายกำกับ :

อ่างกาดอยอินทนนท์

เส้นทางธรรมชาติอ่างกา ดอยอินทนนท์ พร้อมรับ นทท.

9 พ.ย. 2564- นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดําเนินการตรวจสอบอาคาร สิ่งก่อสร้าง และสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ภายในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ ตามแนวทางการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ รูปแบบวิถีใหม่ (New Normal) ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พบว่ามีสิ่งอํานวยความสะดวกบางแห่ง มีความชํารุด บกพร่อง จําเป็นที่จะต้องได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมให้ใช้การได้ตามปกติ

เพิ่มเพื่อน