ป้ายกำกับ :

เกร็ดโขน

เผยแพร่องค์ความรู้เกร็ดโขนผ่านศิลปะร่วมสมัยสู่สากล ‘ท่านผู้หญิงสิริกิติยา’ เป็นที่ปรึกษา

ถือเป็นครั้งแรกที่เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ”โขน” ศิลปะการแสดงชั้นสูง จะได้รับการถ่ายทอดผ่านงานศิลปะร่วมสมัยหลากหลายแขนงผ่านโครงการเผยแพร่องค์ความรู้เกร็ดโขนผ่านงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสู่ระดับนานาชาติ พุทธศักราช 2566 “Miscellany of Khon Project”

เพิ่มเพื่อน