ป้ายกำกับ :

เกศินี วิทูรชาติ

โลกยุคใหม่ 'ทักษะ' สำคัญกว่า 'ความรู้' วงเสวนาแนะปรับหลักสูตรการเรียน 'มุ่งใช้ได้จริง'

Open House ธรรมศาสตร์ 2022 จัดเสวนา “ทิศทางการศึกษาไทย ตอบโจทย์คนยุคใหม่ ตอบโจทย์โลกอนาคต” ชวนขบคิดแก้ปัญหา-ความท้าทาย ระบบการศึกษาไทยในปัจจุบัน มองอนาคต ผ่านการพัฒนาระบบการศึกษา มธ.

มธ. เปิดวงถก 50 ปี สถาบันไทยคดีศึกษา 'มองโลกในไทย มองไทยในโลก'

เวทีเสวนาวิชาการฉลองครบรอบ 50 ปี การก่อตั้ง “สถาบันไทยคดีศึกษา ธรรมศาสตร์” ระบุ วัฒนธรรมเป็น “ซอฟต์ พาวเวอร์” เชื่อมไทยสู่โลก-โลกสู่ไทย ด้าน “ศ.ดร.สุรพล” ห่วง มหาวิทยาลัยไม่ตอบสนองคนรุ่นใหม่ เชื่ออีกไม่นานล้มหายตายจากอีกหลายสถาบัน ถ้าไม่ปรับตัว

เพิ่มเพื่อน