ป้ายกำกับ :

เกษตรนวัตกรรม เพื่อความสุขยั่งยืน

เชิญชวนเกษตรกร เข้าร่วมโครงการ "คัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ.2565" ภายใต้แนวคิด "เกษตรนวัตกรรม เพื่อความสุขยั่งยืน"

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด

เพิ่มเพื่อน