ป้ายกำกับ :

เกษตรปลอดสารพิษ

กลับมาแล้ว! งานสังคมสุขใจ ปี 2566 สวนสามพรานปลุกรวมพลังขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์

กลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่ “งานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 8 ”โดยมูลนิธิสังคมสุขใจ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ องค์การมหาชน (สสปน.) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กลุ่มเซ็นทรัล

เพิ่มเพื่อน