ป้ายกำกับ :

เกษตรแปลงใหญ่

ชุมชนต้นแบบ’เติมน้ำใต้ดิน’แก้แล้งลุ่มน้ำบางปะกง

กลุ่มธุรกิจ TCP ทำงานร่วมกับสถาบันทรัพยากรน้ำใต้ดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดทำโครงการพัฒนาและจัดการน้ำอย่างยั่งยืนด้วยการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น นำร่องที่ ต.นนทรี จ.ปราจีนบุรี ซึ่งมีพื้นที่กว่า 42,000 ไร่ เกิดเป็นชุมชนต้นแบบที่ชาวบ้านได้มีส่วนร่วม

กรมส่งเสริมการเกษตร จัดประชุมเครือข่าย ศพก. และเกษตรแปลงใหญ่ ระดับประเทศ ครั้งที่ 2/65 พร้อมพาชม ต้นแบบความสำเร็จ เกษตรผสมผสาน ที่ ศพก. ดอยสะเก็ด เชียงใหม่

นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดให้มีการประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงาน

เพิ่มเพื่อน