ป้ายกำกับ :

เกษ๖รกร

นายกสมาคมชาวนาฯ ร้องนายกฯ ให้สำนักงบฯทบทวนตามข้อเสนอของกรมการข้าว

นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยและนายเดชา นุตาลัยอุปนายกสมาคม ทำหนังสือร้องถึงนายกรัฐมนตรี

เพิ่มเพื่อน