ป้ายกำกับ :

เกี๊ยวซ่าเจ๊ฟาง

เพลินวัฒนธรรม’จีนยูนนาน’ชุมชนบ้านยาง

การเรียนรู้จากชุมชนโดยรอบบ้านยางที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมผ่านวิถี ความเป็นอยู่ อาหารการกิน ความเชื่อ ตลอดจนอาคารสถาปัตยกรรมของชุมชน เป็นกิจกรรมที่บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด และมูลนิธิโครงการหลวงโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง)  ส่งเสริมให้เกิดในพื้นที่ชุมชนบ้านยาง

เพิ่มเพื่อน