ป้ายกำกับ :

เขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม

ทช.ปักหมุดปี 65 สร้างทางเชื่อมสนามบิน – สะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 หนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม

กรมทางหลวงชนบท ทุ่ม 1,600 ล้าน สร้างทางเชื่อมท่าอากาศยาน – สะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 คาดเริ่มก่อสร้างปี65 เสริมศักยภาพการคมนาคมขนส่งในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม

เพิ่มเพื่อน