ป้ายกำกับ :

เข้าคูหาเลือกตั้ง

พ.ร.ฎ.เลือกตั้ง ส.ส.ชุมพร-สงขลา ใช้บังคับแล้ว คาดหย่อนบัตร 16 ม.ค. 2565

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร เขตเลือกตั้งที่ 1 และจังหวัดสงขลา เขตเลือกตั้งที่ 6แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2564

เพิ่มเพื่อน